Ons onderwijs

Een pagina over ons onderwijs

Visie


Op De Clockeslach vinden wij dat ieder kind ertoe doet en wij willen dat ieder de kans krijgt zijn eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een kansrijke en veilige omgeving.

Wij realiseren bovenstaande door het bieden van:
 • een betekenisvolle leeromgeving;
 • doelgericht werken;
 • projectonderwijs;
 • klassendoorbrekend onderwijs;
 • zelfstandigheid;
 • eigenaarschap binnen het eigen leerproces;
 • een adequaat zorgsysteem;
 • een professioneel team.

Onze missie:
Wij willen betekenisvol onderwijs geven, vanuit de verschillende talenten van kinderen, binnen een veilige en uitdagende leeromgeving.
Op De Clockeslach vinden wij dat ieder kind ertoe doet en wij willen dat ieder de kans krijgt zijn eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen in een kansrijke en veilige omgeving.

Onze slogan:
Uitdagend en betekenisvol onderwijs vanuit het talent van het kind

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Openbaar Onderwijs Westerwolde (OOW)

Obs De Clockeslach is een 4-klassige openbare school gevestigd in het mooie dorp Vlagtwedde. De school is onderdeel van MFA Het Aambeeld. In het gebouw is ook gevestigd: een christelijke basisschool, een voor- en naschoolse opvang en een PSZ. Ook het consultatiebureau en de kunstenschool is er gevestigd. De schoolgrootte is op basis van prognose ongeveer 90 leerlingen met een gemiddelde van ongeveer 15 leerlingen per klas. Openbaar betekent dat iedereen welkom is op de Clockeslach. Wij bevorderen hiermee de ontmoeting met andersdenkenden en het respect hebben voor ieders overtuiging. 
 
Waar we trots op zijn:
 • Onze Plusklas, een uitdagende plek voor leerlingen die wat meer kunnen.
 • De techniektorens: techniek in alle groepen aansluitend bij Alles-in-1.
 • Elke leerling in beeld: Onderwijs sluit zo goed mogelijk aan bij iedere leerling.
 • Extra inzet IB-er: Op alle scholen hebben we extra inzet voor de zorg.
 • Bijna een groen plein: Schooljaar 2019-2020 is het jaar van de waarheid.

Waar we elke dag aandacht voor hebben, ons DNA:
 • Voorspelbaarheid binnen ons klassenmanagement.
 • De leerlingen leren leren en zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen prestaties.
 • Continue verbetering van onze onderwijskwaliteit. Altijd op zoek naar mogelijkheden om de kinderen nog beter onderwijs te geven.
 • Het denken in onderwijsbehoeften van leerlingen en die vertalen naar adequaat onderwijs.

Grote doelen (uit het schoolplan 2019-2023):
 • Wetenschap en technologie opnemen in het lesprogramma, passend bij Alles-in-1.
 • De leerlingenzorg wordt op een overzichtelijke manier in beeld gebracht, waarbij de leerkracht zo effectief mogelijk zijn tijd gebruikt. Less is more!
 • Woordenschat volgens de 4 stappen van Verhallen, aansluitend bij Alles-in-1 en Alles-apart. Woordenschat wordt op een effectieve manier ingezet.
 • Bij Alles-in-1 kunnen alle leerlingen facetten van hogere orde denken toepassen.
 • Zo werkt de Clockeslach: Effectief werken volgens afspraken.
 • 5 Gelijke dagen: Er zijn voor de leerling. Elke dag onderwijs van 8:30 - 14:00 uur met twee keer een kwartier pauze en inloop vanaf 8:15 uur. 2019-2020 is het pilotjaar.

Onze kenmerken:
 • De school kenmerkt zich door een heldere structuur en organisatie.
 • Een fijne sfeer en een goed werkklimaat willen we bereiken door kinderen positief te benaderen en heldere afspraken te maken hoe we met elkaar en voor elkaar werken.
 • We zetten ons in voor samen werken, samen overleggen en samen leren.

Onderwijsontwikkeling volgens schoolplan
In de komende vier jaren zetten we verder in op ontwikkelingen die moeten leiden tot meer eigenaarschap van het leren bij de leerlingen. Het programma van Alles in 1 biedt leerlingen meer mogelijkheden om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en hierover meer uit te wisselen met medeleerlingen en leerkrachten.
Het komende schooljaar wordt veel geïnvesteerd in het pedagogische klimaat. Daarnaast zal het schoolteam de doorgaande lijn, wat betreft klassenmanagement.
Teamleden gaan zich specialiseren in vakgebieden en nemen hierbij een coördinerende rol.