Ons onderwijs

Een pagina over ons onderwijs
Obs De Clockeslach is een viereneenhalf klassige openbare school gevestigd in het mooie dorp Vlagtwedde. De school is onderdeel van MFA Het Aambeeld. In het gebouw is ook gevestigd: christelijke basisschool De Zaaier, voor- en naschoolse opvang en PSZ KIWI. Ook het consultatiebureau en de kunstenschool is er gevestigd. De schoolgrootte is op basis van prognose ongeveer 90 leerlingen met een gemiddelde van ongeveer 15 leerlingen per klas. OBS De Clockeslach is een openbare basisschool. Dit betekent dat iedereen, onafhankelijk van afkomst, levensovertuiging of verschijningsvorm, welkom is op onze school.
OBS De Clockeslach maakt deel uit van de Openbare Onderwijs Westerwolde (afgekort OOW) en wordt bestuurd door de gemeente Westerwolde.

Waar we trots op zijn:

 • Onze Plusklas, een uitdagende plek voor leerlingen van de Clockeslach en leerlingen die wat meer kunnen binnen onze scholengroep OOW.

 • De techniektorens: techniek in alle groepen aansluitend bij Alles-in-1.

 • Elke leerling in beeld: Onderwijs sluit zo goed mogelijk aan bij iedere leerling.

 • Extra inzet IB-er: Met 2 dagen ondersteuning voor de zorg kunnen wij onze leerlingen nog beter bedienen.

 • Bijna een groen plein: Komend schooljaar zal hier hard aan gewerkt worden.


Waar we elke dag aandacht voor hebben, ons DNA:

 • Voorspelbaarheid binnen ons klassenmanagement.

 • De leerlingen leren leren en zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen prestaties.

 • Continue verbetering van onze onderwijskwaliteit. Altijd op zoek naar mogelijkheden om de kinderen nog beter onderwijs te geven. Lukt aanpak A niet, dan gaan we voor B en onderzoeken gelijkertijd aanpak C.

 • Het denken in onderwijsbehoeften van leerlingen en deze vertalen naar adequaat onderwijs.


Grote doelen (uit het schoolplan 2019-2023):

 • Wetenschap en technologie opnemen in het lesprogramma, passend bij Alles-in-1.

 • De leerlingenzorg wordt op een overzichtelijke manier in beeld gebracht, waarbij de leerkracht zo effectief mogelijk zijn tijd gebruikt. Less is more!

 • Woordenschat volgens de 4 stappen van Verhallen, aansluitend bij Alles-in-1 en Alles-apart. Woordenschat wordt op een effectieve manier ingezet.

 • Bij Alles-in-1 kunnen alle leerlingen facetten van hogere orde denken toepassen.

 • Werkdocument “Zo werkt de Clockeslach”: Effectief werken volgens afspraken.

 • 5 Gelijke dagen: Er zijn voor de leerling. Elke dag onderwijs van 8:30 - 14:00 uur met twee keer een kwartier pauze en inloop vanaf 8:15 uur. 2019-2020 is het pilotjaar.

 • Zo veel mogelijk samenwerken met partners in de MFA waar het kan, Clockeslach eigenheid tonen waar het mag.


Onze kenmerken:

 • De school kenmerkt zich door een heldere structuur en organisatie.

 • Een fijne sfeer en een goed werkklimaat willen we bereiken door kinderen positief te benaderen en heldere afspraken te maken hoe we met elkaar en voor elkaar werken.

 • We zetten ons in voor samen werken, samen overleggen en samen leren.

 • Onze (klas)deuren staan (vrijwel) altijd open.

 • We hebben creatieve ideeën en een onderzoekende houding, dit maakt naar school gaan op de Clockeslach tot wie we zijn.


Onderwijsontwikkeling volgens school- en NPOplan

In de komende twee jaren zetten we verder in op ontwikkelingen die beschreven zijn in het schoolplan. Deze ontwikkelingen moeten leiden tot meer eigenaarschap van het leren bij de leerlingen. Het programma van Alles-in-1 biedt leerlingen meer mogelijkheden om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en hierover meer uit te wisselen met medeleerlingen en leerkrachten.
Komende jaren zetten we de middelen uit het NPO (Nationaal programma onderwijs) in om bij te dragen aan activiteiten en vaardigheden die de afgelopen coronajaren zijn ondergesneeuwd of weggevallen. Denk hierbij aan Wetenschap en techniek, kunst en cultuur, sociaal emotionele ontwikkelingen en aandacht voor lezen en spelling binnen Alles-in-1.